Bygga orangeri

Att bygga orangeri är kanske inte så vanligt idag. Då är det vanligare att man renoverar ett gammalt orangeri som ligger i anslutning till ett hus man köpt. Om man ändå ska bygga ett orangeri i klassisk stil finns det några huvudregler att följa.

Orangeriet vid Ulriksdals slott

Orangeriet vid Ulriksdals slott

För det första är orangerier ofta långsmala byggnader som går i öst- västlig riktning. Detta gör att ena långsidan vetter mot söder, medan den andra vetter mot norr. På den sydliga sidan bygger man en vägg med många fönster för att på så sätt släppa in mycket dagsljus i orangeriet. Växterna som övervintrar där måste även under vintern få tillräckligt med ljus, samtidigt som inte för mycket värme får gå förlorad genom fönstren. Därför bygger man på norra sidan av byggnaden en vägg helt utan fönster. Det är inga problem då solen aldrig lyser ifrån norr i Sverige. Den fönsterlösa väggen håller dessutom kvar värmen mycket bättre än en vägg med stora glaspartier.