Bygga friggebod

En friggebod är en liten stuga på 15 kvadratmeter och måste vara en komplementsbyggnad till ett större bostadshus. För övrigt gäller en rad andra regler som tillexempel att den inte får stå för nära vattnet, höjden från taknock till marken får inte överskrida 3 meter eller att friggeboden inte får byggas ihop med något annat hus.

Det rekommenderas att gå in på boverket.se och läsa igenom reglerna som står där innan man sätter igång med att bygga sin friggebod.

Bygga friggeboden själv

De flesta som går i byggtankar på att bygga en friggebod brukar börja med att bygga den själv, oftast ska boden användas som gäststuga eller bara som förvaringsutrymme. Dock gäller det att tänka på att om man ska ha el till boden så gäller det att kontakta en elektriker som drar elen.

I dagsläget finns det fler aktörer som erbjuder färdiga friggebodar till väldigt bra priser, det gör att fler och fler ser över möjligheten att köpa sig en färdig friggebod. Vill man däremot bygga en egen friggebod från grunden är det viktigt att ha rätt kompetens och riktigt bra virke. Vi rekommenderar OrganoWood.

Köpa en färdig friggebod

Den stora fördelen är att man slipper göra jobbet själv, vissa aktörer erbjuder en helt komplett friggebod medan andra erbjuder friggebodsstommar där man kompletterar med resten själv. Fördelen med en stomme är att man kan välja tak och färg på huset själv medan om man köper ett helt komplett hus så brukar det oftast gå att välja mellan en handfull olika kombinationer. Ett tips är att söka runt på internet och se vilka aktörer som erbjuder friggebodar för att sedan jämföra dem mot varandra och välja den som passat bäst för just dig.

Läs mer på: http://www.friggebod.net